logo fireton
Bezpečný a pohodlný domov nejen naoko

Search

Oznámení

Adresovatelné vstupně výstupní moduly se zapojují do adresovatelné linky C-NET systému Cerberus PRO. Všechny moduly jsou napájeny z adresovatelného vedení (externí napájení 24VDC je potřeba v případě hlídaných potenciálových výstupů a pro modul FDCIO223), mohou být nezávisle konfigurovány a obsadí vždy pouze jednu adresu, bez ohledu zda jde o modul s jedním vstupem nebo se čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy!

 

K dispozici jsou dva druhy adresovatelných modulů - vstupní moduly a vstupně / výstupní moduly. Vstupy všech modulů jsou hlídané na zkrat a přerušení a lze je volně programovat jako poplachové vstupy, poruchové vstupy, technické vstupy apod.. Výstupy na vstupně / výstupních modulech jsou rovněž nezávisle konfigurovatelné pro spolehlivé ovládání návazných zařízení, jako jsou magnety pro ovládání požárních dveří, požární klapky, systémy odvodu kouře, vypínání různých technologií v případě požáru apod..

 

Všechny moduly jsou napájeny z adresovatelného vedení. Externí napájení potřebují pouze modul FDCIO223 (vždy) a modul FDCIO221 pouze v případě, že má nastaven výstup jako hlídaný potenciálový výstup pro ovládání konvenčních sirén.

 

Reléové výstupy mají pouze spínací kontakty, ale při konfiguraci je lze nastavit do výchozího stavu: v klidovém stavu "rozepnutý kontakt", nebo v klidovém stavu "sepnutý kontakt".

Portfolio adresovatelných vstupních a vstupně / výstupních modulů

FDCI221 Vstupní modul s 1 galvanicky odděleným vstupem hlídaným na zkrat a přerušení
FDCIO221
Vstupně výstupní modul 1 x vstup / 1 x výstup:
- 1 galvanicky oddělený vstup hlídaný na zkrat a přerušení
- 1 reléový výstup s kapacitou kontaktů 30VDC / 2A
Výstup je možné konfigurovat jako:
- Bezpotenciálový reléový výstup
- Potenciálový hlídaný výstup (v tomto případě je potřeba externí napájení 24VDC)
FDCI222 Vstupní modul se 4 galvanicky oddělenými vstupy hlídanými na zkrat a přerušení.
FDCIO222
Vstupně výstupní modul 4 x vstup / 4 x výstup:
- 4 galvanicky oddělené vstupy hlídané na zkrat a přerušení
- 4 bezpotenciálové reléové výstupy
Zatížitelnost reléových výstupů:
- 250VAC / 4A (maximálně 1000VA)
- 30VDC / 4A (maximálně 120VA)
FDCIO224
Vstupně výstupní modul se schválením VdS pro standardní rozhraní mezi EPS a SHZ. 
- 4 galvanicky oddělené vstupy hlídané na zkrat a přerušení
- 4 bezpotenciálové reléové výstupy
Zatížitelnost reléových výstupů:
- 250VAC / 4A (maximálně 1000VA)
- 30VDC / 4A (maximálně 120VA)
FDCIO223
Vstupně výstupní modul se 2 samostatně konfigurovatelnými vstupy / výstupy. Modul potřebuje externí napájení. Možnosti konfigurace: 
- konvenční linky pro konvenční hlásiče (Siemens/Cerberus, SynoLINE 600/300 apod.)
- konvenční linky pro konvenční hlásiče do prostředí s nebezpečím výbuchu přes bariéru SB3 - zóny 1 a 2
- vstupy hlídané na zkrat a přerušení
- potenciálové hlídané výstupy 24VDC / 2A

 

Součástí balení všech vstupně výstupních modulů jsou příslušnými zakončovacími odpory a klipy pro nacvaknutí na DIN lištu TS35.

Příslušenství vstupně výstupních modulů

FDCH221
krabice pro montáž na/pod omítku s IP65
Průchodka
M20x1,5
matice M20
DBZ1190-AB
spojovací svorka (3 piny)
do 2,5mm2

 

Technická data vstupně výstupních modulů:

 
C-NET linka:
provozní napětí
proudový odběr
- FDCI221
- FDCIO221
- FDCI222
- FDCIO222/224
 
12 - 33VDC
 
max. 0,3mA
max. 0,4mA
0,25 - 0,35mA
0,6 - 0,75mA
* externí napájení 18 - 32VDC
zatížitelnost reléových výstupů
- FDCIO221/223
- FDCIO222/224
 
30VDC / 2A
30VDC / 4A nebo 250VAC / 4A
odpor vedení ke vstupům max. 20Ω
průřez připojovacích kabelů 0,2 - 2,5mm2
provozní teplota
- FDCI/O221
- FDCI/O222/223/224
 
-25 až +70°C
-25 až +60°C
skladovací teplota 
- FDCI/O221
- FDCI/O222/223/224
 
-30 až +75°C
-30 až +65°C
relativní vlhkost max. 95% (bez orosení)
krytí IP30 (IP65 v krabici FDCH221)
rozměry (š x v x h)
- FDCI221/FDCIO221
- FDCI222/FDCIO222/224
- FDCIO223
 
95 x 71 x 23mm
130 x 90 x 20mm
132 x 90 x 24mm
schválení EN54-17, EN54-18

 

 

 

Additional information