logo fireton
Bezpečný a pohodlný domov nejen naoko

Search

Oznámení

swingBezdrátové požární detekce je ideálním řešením pro místnosti nebo objekty historické hodnoty s estetickým či architektonickým omezením instalace kabeláže nebo pro dočasné instalace. Bezdrátová požární detekce je tak vhodná pro:

- muzea, historické objekty, knihovny,
- hotelové pokoje, úřady, kongresové sály,
- průmyslové objekty se změnami využití,
- dočasné instalace, např. výstavy.

 

Díky bezdrátové technologii, mohou být požární hlásiče snadno umístitelné a lze je snadno přemístit. To usnadňuje plánování, umožňuje cenově efektivní instalaci a nabízí vysokou míru flexibility v případě pozdějších změn v užívání objektu nebo stavebních úpravách.

"Mesh" technologie - vynikající spolehlivost připojení

Firma Siemens jako první použila tzv. Mesh technologii pro bezdrátovou komunikaci mezi požárními hlásiči v systému EPS Cerberus PRO. Díky této technologii se spolehlivost bezdrátové komunikace zvýšila na maximální možnou míru. Všechny bezdrátové hlásiče komunikují se svými sousedy a pro přenos informací k bráně (gateway) jsou vždy k dispozici nejméně dvě redundantní cesty. Pro další zvýšení spolehlivosti, mají bezdrátové hlásiče k dispozici dvě frekvenční pásma vždy s několika kanály. V případě zarušení komunikace se síť opraví sama tím, že automaticky změní kanál nebo kmitočtové pásmo nebo přesměruje komunikaci přes další sousední hlásič. Protože všechny bezdrátové hlásiče vzájemně komunikují, nepotřebuje mít gateway přímé spojení s každým jednotlivým hlásičem.

"Mesh" technologie - princip činnosti

Mesh včera Mesh dnes

 

Hlavním výhodou "Mesh" technologie oproti stávajícím "Star" (hvězdicovým) technologiím je, že hlásič má díky přeskokům (komunikace mezi jednotlivými hlásiči) k dispozici mnoho různých cest (minimálně dvě) pro spojení s bránou (gateway). Pokud dojde k zarušení cesty mezi hlásičem a bránou, systém se automaticky adaptuje a nastaví jinou cestu pro spojení hlásiče s bránou. Pokud dojde k zarušení spojení mezi hlásičem a bránou ve "Star" technologii, je to v podstatě neřešitelný problém, protože hlásič musí komunikovat pouze přímo s bránou.

 

Mesh základní údaje Mesh komunikace
 
Spolehlivost bezdrátové komunikace je tak srovnatelná se spolehlivostí klasické drátové instalace. Navíc "mesh" technologie umožňuje vybudování mnohem větší a výkonnější bezdrátové sítě, než to umožňuje standardní bezdrátová technologie bez využití "mesh" technologie. Instalace mohou mít poloměr až 90 metrů, což umožňuje pokrytí velkých mnohapatrových objektů s jednou bránou (gateway).
 
swing 2  Swing1
 
V hodně členitých prostorech, kde je na cestě mezi hlásičem a bránou mnoho zdí nebo velmi tlusté zdi (speciálně v historických objektech), doporučuje se snížit maximální vzdálenost mezi dvěma hlásiči nebo hlásičem a bránou na 20m. Pokud se dodrží tyto základní požadavky při projektování (viz také "Návod pro projektování SWING" v odkazech) i v těchto náročných prostorech pracuje systém SWING naprosto spolehlivě.

Automatické hlásiče s unikátní technologií ASA

Bezdrátové automatické hlásiče s technologií SWING používají pro detekci unikátní tecnologii ASA, která poskytuje velmi rychlou a vysoce spolehlivou detekci doutnajících i hořících požárů způsobených spalováním jak kapalných, tak pevných materiálů. Redundantní detekční systém se dvěma optickými a dvěma tepelnými senzory umožňuje maximální spolehlivosti detekce. Unikátní ASA technologie™ (ASA = signálová analýza) od firmy Siemens umožňuje optimálně přizpůsobit hlásič danému prostředí pouhým výběrem konkrétní sady ASA parametrů. Technologie ASA interpretuje a vyhodnocuje signály v reálném čase a dynamicky přizpůsobuje zvolené sady parametrů. Výsledkem je rychlá detekce požáru, současně s vynikající imunitou vůči rušivým vlivům, jako jsou prach, páry nebo plyny. Riziko falešných poplachů, které jsou často velice nákladné, je tak téměř nulové. ASA hlásič je proto optimálním řešením pro každou aplikaci, od čistých nenáročných prostor až po velmi náročné prostory s velkými rušivými vlivy.
 
ASA technologie

SWING - animace jak to funguje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
web
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline