logo fireton
Bezpečný a pohodlný domov nejen naoko

Search

Oznámení

Přehled systému ukazuje nejdůležitější komponenty systému CerberusTM PRO, od výkonných ústředen a chytrých požárních hlásičů až po inteligentní periferní zařízení.

 

Cerberus Pro

Na uvedeném obrázku je přehledně vidět, jak lze jednotlivé komponenty systému Cerberus PRO vzájemně propojit.

 

C-NET je dvoudrátová adresovatelná linka pro propojení požárních hlásičů a dalších periferních zařízení včetně paralelních tabel. C-NET je moderní, víceúčelová sběrnice, která umožňuje flexibilní instalaci. Všechny hlásiče a periferní zařízení připojitelné na adresovatelnou linku C-NET obsazují pouze jednu adresua zároveň jsou napájeny z této adresovatelné linky - včetně vstupně / výstupních modulů, patrových tabel, plamenných a lineárních hlásičů apod.. Při instalaci C-NET linky tak stačí pouze jednopárový kabel. Víjimkou jsou pouze nasávací hlásiče Siemens, které také obsadí pouze jednu adresu, ale vzhledm k jejich odběru cca. 230mA je potřeba externí napájení.

 

Cluster (C-WEB/SAFEDLINK) je síť pro propojení ústředen a paralelních tabel s plnohodnotným ovládáním FT724 - viz následující oddíl. V jedné síti C-WEB/SAFEDLINK lze propojit až 16 ústředen Cerberus PRO a/​​nebo paralelních tabel - viz obrázek. To však platí pouze pro tento obrázek, kde je celý systém ještě sesíťován pomocí pateřní ethernetové sítě Backbone (C-WEB/LAN). To ale není zase tak častý případ. Mnohem častější jsou zakázky, kde se síťují ústředny pouze do jednoho "Clusteru" (C-WEB/SAFEDLINK), bez připojení do páteřní sítě "Backbone (C-WEB/LAN)" a pak lze v této samostatné síti C-WEB/SAFEDLINK propojit až 32 ústředen Cerberus PRO a/​​nebo paralelních tabel.

 

Páteřní síť (C-WEB/LAN) umožňuje propojení až 14 skupin ("Clusterů") ústředen, přičemž každý "Cluster" může obsahovat až 16 ústředen propojených sítí (C-WEB/SAFEDLINK). Páteřní síť (C-WEB/LAN) může být propojena jak pomocí metalických, tak optických kabelů a je schválena podle normy EN54. Použití páteřní sítě (C-WEB/LAN) umožňuje řešení elektrické požární signalizace pro konstrukčně složité a velmi rozsáhlé objekty a je ideálním řešením při velké a komplexní požární systémy rozsáhlých areálů s mnoha rozprostřenými budovami a objekty.

 

Additional information