logo fireton
Bezpečný a pohodlný domov nejen naoko

Search

Oznámení

Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení

SiPass Entro je flexibilní systém kontroly pro malé a středně velké aplikace s optimálním uživatelsky přívětivým rozhraním. Systém je schopen řídit a monitorovat přístup až do 512 dveří, přičemž může spravovat databázi až 40 000 držitelů karet. Přístupová práva držitelů karet lze snadno upravovat prostřednictvím kategorií. Systém poskytuje širokou škálu funkcí a dokáže ovládat rozličná externí zařízení včetně ovládání výtahů, poplachových výstupů, ovládání strojů apod. Systém funguje autonomně bez nutnosti využívat služeb serveru či PC, díky čemuž vyžaduje jen minimální údržbu. Po instalaci a uvedení do provozu správce pouze přidává do databáze nové držitele karet/čipů, či z ní odstraňuje osoby které ztratily oprávnění ke vstupu do objektu. Díky svým vlastnostem je SiPass Entro ideálním řešením pro organizace které nedisponují personálem ostrahy objektu.

 

Sipass EntroKonfigurace systému je intuitivní a jednoduchá pomocí optimálního uživatelského software, který mimo jiné obsahuje nástroj pro návrh šablon a potisk ID karet s fotografií. SiPass Entro nabízí širokou škálu bezpečnostních funkcí mezi něž patří například anti-passback jenž zabrání tomu aby byla karta dvakrát použita k získání přístupu. Tato funkce rovněž dokáže poskytnout informace o tom kolik držitelů karet se nachází v té které místnosti, což může být velmi prospěšné v případě nějaké mimořádné události. Další významnou funkcí systému je interlock která umí zajistit že v dané zóně, v případě otevření jedněch dveří zůstanou ostatní dveře zavřené a zajištěné. Tato funkce je užitečná zejména v pokladních prostorech ve kterých by měly být všechny dveře uzamčeny je-li otevřen trezor apod. V neposlední řadě musíme vzpomenout funkci pro rezervaci prostorů. Tato funkce umožňuje prostřednictvím ethernetu či terminálů InfoPoint rezervovat na danou dobu určitý prostor oprávněné skupině držitelů karet. Pro ostatní držitele karet zůstává rezervovaný prostor v danou chvíli nepřístupný.

 

SiPass Entro není ale „pouze“ přístupový systém. Lze jej použít jako integrační prvek mezi ostatními bezpečnostními systémy. Komunikuje bez problémů téměř s libovolným systémem elektronické zabezpečovací signalizace prostřednictvím bezpotenciálových vstupů a výstupů. Po propojení těchto dvou systémů SiPass Entro ovládá elektronickou zabezpečovací signalizaci a ukládá komplexní zpětnou vazbu o těchto aktivitách do protokolu událostí. Systém rovněž disponuje jedinečnou schopností inteligentního záznamu videa v kombinaci s digitálními rekordéry Siemens Sistore. K SiPass Entro lze připojit až 16 Sistore DVR a 128 kamer aniž by bylo nutné použít další PC nebo server.

 

Příklad některých funkcí systému SiPass Entro:

  • Ovládání výtahů
  • Ovládání kterékoli EZS pomocí ASF (Alarm Status Feedback)
  • Antipassback - zabránění předání karty jiné osobě
  • Roll Call - počítání osob v zóně
  • Funkce Interlock
  • Přístup s doprovodem jiné osoby
  • Integrace s Vanderbilt DVR, živé zobrazení, ovládání záznamu, spuštění záznamu na základě události ACS, vyhledání záznamu k události
  • Fotografie osoby (MP6.0 a vyšší)
  • Návrh a potisk karet (MP6.0 a vyšší)

 

Příklad zapojení systému SiPass Entro:

 

 

 

Additional information